Kapitał społeczny

Podobno stopień wzajemnego zaufania między ludźmi jest w Polsce jednym z najniższych spośród wszystkich krajów europejskich. Pewnie sami tego nie zmienimy, ale zawsze warto zacząć od siebie. Nie umieszczam na zdjęciach znaków wodnych chroniących przed kradzieżą. Jeśli zapuści się tu jakiś złodziej to – robiąc coś niezgodnego z ogólnie przyjętymi normami moralnymi – największą krzywdę wyrządzi sam sobie.